Annons

Tio sätt att använda grafen

  1. Om man blandar en bråkdels promille grafen i plast kan plastens värmetålighet öka 30 grader, samtidigt som den också blir bättre på att stå emot mekaniska påfrestningar. Om knappt 1 procent blandas in blir plasterna elektriskt ledande.
  2. Grafen kan användas för att bygga hyperkänsliga detektorer. Genom att mäta hur de elektriska egenskaperna förändras kan man detektera även enstaka molekyler som fäster på kolytan.
  3. Eftersom krafterna mellan grafenlager är så svaga kan grafen användas för att minska friktionen mellan ytor, vilket används bland annat i kugghjul till armbandsur.
  4. Grafen släpper igenom nära 98 procent av synligt ljus, och är bra på att leda ström. Det gör materialet användbart för genomskinlig elektronik, som genomskinliga skärmar eller solceller.
  5. Genom att mäta hur mycket ljus som går igenom grafen kan man mäta finstrukturkonstanten – en naturkonstant som anger hur starkt laddningar påverkas av elektriska fält. (Andelen ljus som absorberas är π gånger finstrukturkonstanten, ungefär 2,29 procent.)
  6. Eftersom grafen har så mycket yta per gram vikt är det ett lovande material för att lagra vätgas, exempelvis för bränsleceller.
  7. Om man lägger samman många flak av grafenoxid till ett lapptäcke kan man skapa grafenpapper som är tunt, lätt, superstarkt och dessutom töjbart. Det kan användas för att tillverka membran med förbestämd genomsläpplighet, och tillsammans med polymerer och keramer för att tillverka olika nya, överlägsna kompositmaterial för användning i flygplan, bilar, byggnader och sportprodukter.
  8. Den stora ytan, tillsammans med ledningsförmågan, gör grafen intressant för att tillverka extremt starka kondensatorer – elektriska komponenter som tillfälligt lagrar ström. Grafen kan också användas som komponent i batterier.
  9. Grafen är så tätt att inte ens heliumatomer – de minsta atomer som förekommer ensamma naturligt – tar sig igenom kolskiktet. Därmed kan grafen användas som fullständigt täta barriärer, som klarar av flera atmosfärers tryck.
  10. De yttersta elektronerna i grafen beter sig som om de inte hade någon massa. Det gör det möjligt att använda grafen för att studera vissa fenomen som normalt bara uppträder vid extremt höga energier, som i svarta hål eller i LHC-acceleratorn i Cern.