Annons

Trappsteg på botten


Bild: 
Arne Sjöström

Trappsteg eller så kallade terrassformationer på botten av Östersjön uppmärksammades 1995, i en rapport av forskarna Per Söderberg och Tom Flodén vid Stockholms universitet. De trodde att formationerna skapas av grundvatten, men att det var ett lokalt fenomen.

De terrassformationer som Martin Jakobsson funnit uppträder på 3–20 meters djup och avståndet till land varierar. Själva trappstegen är vanligtvis 1–1,5 meter höga. Martin Jakobssons hypotes är att trappstegen bildas av grundvattenutflöden, en idé som bygger på Söderberg och Flodéns artikel.

Upptäckterna har möjliggjorts genom att kombinera så kallad Multibeam sonar, Side-scan och Sub-bottom-profiler. Tillsammans skapar de mycket detaljerade 3D-bilder av havsbotten. Denna typ av avancerad teknik har forskare i Östersjön inte tidigare haft tillgång till.