Annons

Vinter- och sommarmånader

I klimatartikeln i F&F 6/00 (sidan 8) avser kartorna i bild 1 inte vinterhalvåret utan de tre månaderna december–februari. I bild 2 avses med "somrarna" månaderna juni–augusti, vilket är mer naturligt.