Annons

Att lära datorn uttrycka sig kort

När datorer ska producera begripligt språk måste den som programmerar kunna konsten att aggregera.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.