Annons

Risken för cancer ökar inte

Ändå blir allt fler cancersjuka.

Trots att risken att drabbas av cancer inte längre ökar insjuknar allt fler i cancer. Det låter motsägelsefullt men är det inte. Ökningen av antalet cancerfall beror på att vi blir allt äldre.

Merparten av all cancer, två fall av tre, drabbar människor som är äldre än 65 år. Var tredje svensk kommer någon gång under sitt liv att få cancer. Under 1996 var det 42 839 svenskar som fick cancer, ungefär lika många kvinnor som män. Prostatacancer hos män och bröstcancer hos kvinnor är vanligast.

Vart femte dödsfall i Sverige beror på cancer. Men dödligheten i cancer har minskat. Främst tack vare tidig upptäckt och bättre behandlingsmetoder.

Källa: Cancerfonden

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

3

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Det ligger i cancerforkningens intresse att cancern inte botas, då skulle miljoner högavlöande aktörer världen över bli utan jobb. Man sågar inte den gren man själv sitter på. Skulle vara intressant att veta hur många miljarder som pumpats in i cancerforkning och djurförsök världen över bara de senaste tio åren. Att inte ge pengar till cancerforskningen är för många nästan detsamma som att inte vilja bota cancer, vi är väl fostrade...

Jag uppfattar cancerdöden som en icke acceptabel död. Vi har själva utvecklat cancer genom att acceptera gifter i maten och i vår miljö. Hur har det kunnat bli så?
Det ligger nog i hela vår strävan mot utväckling och ekonomisk tillväxt. Affärsidéer uppstår och kolliderar med vår hälsa på lång sikt. Det är inte tillräckligt för att avstå från snabba klipp. Exempelvis konserveringsmedel, kolväten, i vår mat.
Demenssjukdomarna, som nu är den vanligaste dödsorsaken, har samma grundorsak, gifter. Det är ett påstående som jag inte tvekar om att säga öppet då det tycks mig självklart. Demensvården växer kraftigt och är liksom cancern en affärsidé i vårat moderna samhälle. Att avstå från ekonomisk tillväxt ligger väl inte i människans intresse?
Jan Ängmo

Det faktum att vi blir äldre och äldre används alltid som förklaring till cancer och demenssjukdomarna. Därmed ska vi inte bli oroliga tycker etablissemanget. Jag tycker inte att vi ska acceptera detta resonemang. Om jag fastställer dödsåldern som lika med tiden då utvecklad demens inträffar blir resultatet att människornas livstid blir kortare och kortare. Detta är enkel matematisk uträkning som alla kan göra genom att hämta data från socialstyrelsen.
Jan Ängmo

Lägg till kommentar