Annons

Missbrukad statistik hot mot demokratin

Det är allvarligt att de många dåliga statistiska undersökningarna ger en så falsk bild av verkligheten, säger statistikprofessorn Bengt Swensson.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Hej!Artikeln av Eva Magnusson från -99 där hon intervjuade Bengt Swensson är en höjdare. Jag har använt den åtskilliga gånger i de statisikkurser jag är inblandad i, och är det något jag önskar så är det väl att den skulle finnas i fulltext på er webbplats. Det vore väldigt trevligt att kunna hänvisa till en länk när folk frågar om hur stort bortfall som kan accepteras och där man inte är nöjd med mina svar.Ni skulle gärna få göra mer på detta tema. Bristande läs- och skrivkunnighet när det gäller siffror och data är ett i mina egna ögon allvarligt problem, men sett från det positiva hållet finns det utrymme för stora förbättringar. Varför inte en "statistikskola" eller liknande i Forskning & Framsteg?Hälsningar,Robert LundqvistInst för matematikLuleå tekniska universitettel 0920-49 24 04