Annons

Skolproblem väntar de allra minsta

Nästan hälften av de mycket för tidigt födda barnen har svårare än sina klasskompisar att klara skolan.

Annons

Webringen Vi tidiga

2000-03-01

Återkoppling: Även för tidigt födda i Kanada behöver skolstöd

Denna återkoppling finns bara i papperstidningen.

2009-05-25

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.