Annons

Ledare: Om hundra år

Författare: 

Publicerad:

2001-03-01
kommer man säkert att ha svårt att förstå att så många människor rökte på 1900-talets andra hälft och i början av 2000-talet. Det kanske finns rökare även då, men jag tror man kan utgå från att all rökning inomhus kommer att vara förbjuden.

Artikeln i detta nummer om lungsjukdomen KOL är förfärande. Hade jag inte själv, efter flera återfall, lyckats sluta röka för länge sedan hade nog denna artikel blivit droppen. För några år sedan fick en uppmärksammad artikelserie i Sveriges största morgontidning tusentals rökare att lägga av. Förhoppningsvis kan vår artikel övertyga ytterligare några. Annars är det viktigaste, som författaren också påpekar, att minska nyrekryteringen. Sannolikt finns här en kritisk nivå, kanske kring 10 procent, där en så låg andel av varje årskull nyrekryteras att rökning inte längre ger sociala vinster. För givetvis är det så att ungdomar inte börja röka för själva produktens skull, utan för det skimmer av vuxenhet och världsvana som konsumtionen ännu upplevs förmedla. Här skulle ett stort upplagt forskningsprogram, inom vilket man kraftfullt prövar skilda rökprofylaktiska ansatser i ett antal olika kommuner, kunna ge hållbar och verksam kunskap. Regeringen har på senare år visat viss förkärlek för att ge öronmärkta pengar till utpekade forskningsområden, men här är faktiskt ett forskningsfält omkring vilket det skulle kunna bli politisk samling.

Temat i detta nummer

är att skogen lever. Visst ska man alltid lyssna till varningsrapporter, men det är också viktigt att inse att de som slår larm inte alltid får rätt. I debatten har ofta de som larmar ett moraliskt försteg som gör att korrigerande kunskap tar lång tid att tränga fram.

Läs därför temat om skogsdöden som kom av sig!

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar