Annons

Universum äldre än 12,5 miljarder år

Med uran-238 kan astronomerna använda ett slags kol-14-metod i rymden.

Annons
Med hjälp av europeiska Very Large Telescope (VLT) i Chile har ett fransk-tysk-danskt forskarlag mätt upp åldern på en mycket gammal stjärna i vår galax. Resultaten pekar på en ålder kring 12,5 miljarder år, och universums ålder måste därmed vara minst lika hög.

Tekniken som astronomerna använt påminner om arkeologernas kol-14-metod. Idén är att studera hur mycket av en viss radioaktiv isotop (variant av ett grundämne) som finns i det föremål som man vill datera. Vet man hur mycket av den radioaktiva isotopen det borde ha funnits från början och hur snabbt isotopen sönderfaller, så kan man sedan räkna fram hur gammalt föremålet borde vara.

Kol-14 sönderfaller snabbt med astronomiska mått mätt och fungerar bara när det gäller åldrar upp till några tiotusentals år. Astronomerna har i stället studerat uran-238, som sönderfaller i en takt som räknas i miljarder år. För att ta reda på hur mycket uran-238 det finns i en stjärna måste astronomerna studera stjärnans spektrum - ett slags fingeravtryck där olika grundämnen ger olika avtryck i form av mörka och ljusa linjer.

Problemet med uran-238 är att dess avtryck i stjärnors spektrum är mycket svagt. Det stora framsteget som de europeiska forskarna nu gjort är att med VLT kunna ta mycket detaljerade spektrum och därmed kunna börja använda uran-238 som ett slags astronomernas motsvarighet till kol-14. Än så länge har resultatet en osäkerhet på ett par miljarder år, men astronomerna är förhoppningsfulla om att kunna förfina metoden en hel del.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Det har ju dividerats mycketöver vad hubbels konstant skulle vara.Jag tycker det är enkeltnämligen 13.4miljarder år dividerat med ljushastigheten som är 30000mil/sek,det har ju fastställts attvårt universum är 13.4 miljarder gammalt!