Annons

Återkoppling: Den renaste luften

Satsa på skyddet inomhus.

Annons

Publicerad:

2001-09-01
Stora framsteg görs när det gäller att rena utsläpp från fordon och industrier. Men kampen är ojämn eftersom fordonstrafiken och annan partikelalstrande verksamhet ökar.

Vi vistas 90 procent av tiden inomhus, och där kan man med rätt teknik skapa renare luft. När det så krävs är det möjligt att rena luften extremt väl. Inom vissa delar av elektronikindustrin kan kraven vara en i det närmaste partikelfri luft, dvs en partikel per liter.

Jämför detta med vanlig stadsluft där det finns cirka 100 000 000 småpartiklar per liter luft. Vi skyddar gärna processer, medan skydd av människan kommer lågt.

Små partiklar hot mot hälsan

Luften i många tätorter är oroväckande smutsig.

2001-06-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.