Annons

Snöbollsbygge av planeter

Astronomer observerar hur stoft bakas samman till planetembryon.

Annons
Forskare vid University of Colorado har med hjälp av rymdteleskopet Hubble studerat de stoftskivor som omger nybildade stjärnor i Orionnebulosan. Dessa stoftskivor, som består av material som har blivit över när stjärnorna bildats, utgör en grogrund för planetsystem.

I stoftskivorna har partiklarna börjat klumpa ihop sig, ungefär som när man rullar en snöboll. Snöbollarna tycks vara ungefär tusen gånger större än de ingående stoftpartiklarna - planetbildningsprocessen är med andra ord i full gång.

Men Orionnebulosan är en våldsam omgivning för den sköra process som planetbildning innebär. I nebulosan finns stjärnor som är mycket massiva och avger stark ultraviolett strålning. Strålningen blåser sakta men säkert bort stoftpartiklarna från de stoftskivor som omger mindre stjärnor. Det tar ungefär 100 000 år, ett ögonblick i kosmisk bemärkelse, för strålningen att blåsa bort allt stoft runt de mindre stjärnorna.

- Orionnebulosan är i själva verket ett svårt ställe att bilda planetsystem på, kommenterar forskaren Henry Throop, och tillägger att ifall planetbildningen trots allt får fortgå runt de stjärnor man har observerat, så lär slutresultatet bli ganska olikt vårt eget planetsystem.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.