Annons

Bokanmälan: Brokig blandning ger mersmak

Funderingar kring naturens väsen.

Annons

Publicerad:

2001-12-01

Är det möjligt att skilja naturen från kulturen, är trädgårdsodling natur eller kultur? Är alla livsformer likvärdiga när det gäller att bevara den biologiska mångfalden, är kackerlackan lika mycket värd som guckuskon? Var går gränsen mellan det naturliga och det onaturliga, känns kloning av växter naturligt men inte kloning av djur?

I femton essäer skriver en skara forskare från ett brokigt ämnesfält om sin natursyn på ett underhållande och tänkvärt sätt. Att författarna levererar fler frågor än svar är helt i sin ordning. För genom att konfronteras med deras olika tankespår blir man som läsare inspirerad att själv fundera vidare på naturens innebörd och väsen.

Litteraturhänvisningar

Vad ska vi med naturen till?

Sjöberg, Fredrik (red)
Bokförlaget Nya Doxa

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.