Annons

Glasigloon tillräckligt bra

Ny undersökning vid Chalmers visar att det inte lönar sig att samla glas direkt vid fastigheterna.

I de flesta kommuner samlas i dag använda glasförpackningar in i centralt utplacerade glasigloor. Systemet är så framgångsrikt att vi ligger på tredje plats i Europas insamlingsliga.

Väl insamlat förs glaset till Hammar i Närke för återvinning. Två tredjedelar av det insamlade glaset kommer tillbaka som nya glasförpackningar. De skandinaviska glasbruken använder återglas till 90 procent vid tillverkning av grönt glas och till 35 procent vid tillverkning av ofärgat glas. Ungefär en tredjedel av återglaset används vid tillverkning av glasull. En liten mängd återglas används också som tillsatsmaterial i betong.

För att ytterligare öka mängden insamlat glas - genom att minska omaket att ta sig till glasigloon - har några kommuner infört så kallad fastighetsnära insamling. Nu visar dock en undersökning, utförd vid Chalmers av företaget CIT Ekologik AB, att den gamla metoden med glasigloor är att föredra. Graden av insamlat glas skulle visserligen stiga till 93 procent. Men kostnaden för fastighetsnära insamling är så hög att det inte uppväger tidsvinsten för konsumenterna eller den ökade insamlingsgraden.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: