Annons

Pauls domino

Med 28 brickor utlagda i en tjock L-form har Paul skapat ett lurigt pussel. Kan du lista ut hur brickorna ligger?

Författare: 
En dominobricka består av två kvadratiska fält. I varje fält finns det mellan noll och sex prickar. Det finns andra uppsättningar också, men den vanligaste är den som går från 0 till 6 och brukar kallas dubbel-6. En hel uppsättning dominobrickor består av 28 olika brickor. 0-00-1 1-10-2 1-2 2-20-3 1-3 2-3 3-30-4 1-4 2-4 3-4 4-40-5 1-5 2-5 3-5 4-5 5-50-6 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6Av alla 28 dominobrickor har Paul byggt ett rutnät. Men det är oklart vilka fält som hör till vilka brickor. Uppgiften är alltså att rita ut hur brickorna ligger. Det finns bara en lösning.Facit hittar du på sidan 64.Mer domino på nätetMånga fler dominospel och deras historik hittar du påwww.fof.se/hjarnbruk