Annons

Experiment mäter gravitationsvågor

Amerikanska forskare hoppas kunna använda rymdfarkosten Cassini för att studera vågor kring massiva himlakroppar.

Ännu en gång försöker amerikanska forskare mäta gravitationsvågor. Denna ojämnhet i kosmos som förutsades av Albert Einstein har ännu inte kunnat påvisas experimentellt. Nu mäter forskare vid NASA under 40 dagar rymdfarkosten Cassinis hastighet med större precision än någonsin tidigare. Cassini befinner sig för närvarande på en elva månaders färd bortom Jupiter.

Forskarna studerar hur lång tid det tar för radiovågor att gå mellan farkosten och jorden. Mycket små förändringar i hastigheten kan upptäckas med hjälp av Dopplereffekten, som innebär att vågor tänjs ut eller trycks ihop beroende på om sändare och mottagare är på väg bort från eller mot varandra.

Cassini har en svindlande hög fart som skulle kunna ta den från Stockholm till Karlstad på bara fem minuter. Mätinstrumenten är så noggranna att de ändå skulle uppfatta hastighetsförändringar som förlängde eller förkortade resan med mindre än en sekund.

Gravitationsvågor uppstår kring massiva himlakroppar, som svarta hål och supernovor. Rymden kröks där de tunga objekten far fram och gör sträckan som radiovågorna måste färdas längre.

Den italienska rymdstyrelsen har levererat det nya instrumentet som kan mäta radiovågor med högre frekvens än tidigare. Detta gör att brus från solvinden inte förstör mätningarna.

- Skulle det nya mätinstrumentet lyckas mäta vågorna, står astrofysiken inför en lika stor revolution som då kikaren uppfanns på 1600-talet, säger Randy Herrera, en av de ledande ingenjörerna i projektet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.