Annons

Biobränsle ökar i stor och liten skala

Intresset ökar för värme- och elproduktion från biobränsle, torv, skogsavfall och sopor i form av pellets.

Författare: 

Publicerad:

2002-04-01
Kraftföretaget Vattenfall undersöker just nu möjligheterna för småhus att producera sin egen värme och el med hjälp av en nyutvecklad biobränsleeldad stirlingmotor. Den kan ersätta gamla värmepannor i bostadshus och samtidigt göra hushållen mindre sårbara vid strömavbrott.

- Detta är en av de mest lovande teknikerna för biobränslebaserad minikraftvärme för enskilda hushåll, säger Gösta Amnell vid Vattenfall Utveckling AB.

Elproduktionen i det pelleteldade systemet beräknas vara 0,8 kilowatt, som lagras i batterier. Värmeeffekten uppskattas till 15 kilowatt. Både el- och värmeproduktionen täcker behoven för en normalstor villa under eldningssäsongen.

Det kommunägda forsknings- och utvecklingsföretaget Energidalen i Sollefteå AB har inlett en liknade studie. I projektet är motorn pistongfri, vilket innebär att inga rörliga axlar förekommer. Elen genereras via magneter fästa vid den ena kolven som i sin tur är omgiven av en spole. Elverkningsgraden är 20-25 procent av den värme som tas upp i motorn, och resterande värme används för uppvärmning.

Biobränsle svarar i dag för cirka 50 procent av brännmaterialet i fjärrvärmeverken. Världens största kraftvärmepanna eldad med biobränsle invigdes nyligen vid Allholmens kraft i Jakobstad i finländska Österbotten. Kraftverket har en bränsleeffekt på nästan 600 megawatt.

- Av detta är ungefär 200 megawatt elproduktion. Det betyder att det är en mycket stor anläggning, ungefär som Värtaverket i Stockholm, säger Fredrik Lagergren vid Svebio, en ideell sammanslutning av intressenter inom bioenergiområdet.

Kraftvärmepannan ska eldas med torv, spån, flis, skogsavfall samt hushållssopor i form av pellets. Energin ska distribueras till de nordiska länderna, men främst inom Finland.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar