Annons

På nätet den 17 juni

Att Golfströmmen eventuellt håller på att avta i styrka och hur det skullepåverka vårt klimat handlar en artikel i vårt tema väder.

Annons

Publicerad:

2002-06-01
Som också försökerförstå det extrema väder som Sverige har erfarit under senare år. Och hurser egentligen kopplingen mellan väder och hälsa ut?

Att människor reagerar olika på läkemedel är något som man har vetat länge. Med nya tekniker går det att få reda på genetiska olikheter mellanmänniskor, så att rätt läkemedel och rätt dos ges till rätt person. Läs omdet i nästa nummer av Forskning & Framsteg.

Om kläder i den tekniska frontlinjen kan ni också läsa i nästa nummer avForskning & Framsteg. Det gäller både nya klädmaterial som konsumenternaväntar på och kläder med inbyggda smarta funktioner.

Alvastra pålbyggnad i Östergötland är ett gåtfullt fornminne frånstenåldern. Trakten borde ha varit öde när den uppfördes. I nästa nummer avF&F kan ni läsa om en möjlig lösning på gåtan.

Afghanistan har nästan alltid befunnits sig i händelsernas centrum. Omlandets historia med sin strategiska placering i korselden mellan mäktigaintressen kan ni läsa i nästa nummer.

Det och mycket annat i nummer 5/02!

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.