Annons

Priserna i Skåne efter Öresundsbron

Priserna i Skåne efter ÖresundsbronÄr det skorna, maten eller hotellen som har ökat mest i pris i Skåne sedan den fasta förbindelsen med kontinenten öppnades?Statistiska Centralbyrån, SCB, har följt utvecklingen av konsumentpriserna i Skåne för att belysa eventuella effekter av den nya Öresundsförbindelsen.Skillnaderna är inte stora. Från juni 2000 till andra halvåret 2001 har konsumentpriserna i stort sett utvecklats lika i Skåne som i övriga Sverige. Men det finns några undantag.I de tre diagrammen nedan syns prisutvecklingen för kläder och skor, för dagligvaror och för hotell. Men vilket diagram är vilket?Facit på sidan 57.