Annons

Sydliga dinosaurier dog ut av svält

Förbryllande fråga har nu fått svar av svensk forskare.

Annons
Köld och brist på föda har angetts som förklaring till att dinosaurierna på norra halvklotet dog ut. Men det har varit svårt att förklara sydpolsdinosauriernas utdöende. Dessa var vana vid kallt klimat och borde ha överlevt den förhållandevis korta perioden av kyla och mörker. Nu har en svensk forskare, fil dr Vivi Vajda vid Geologiska institutionen, Lunds universitet, tillsammans med nyzeeländska forskare rätat ut frågetecknet.

- Sydpolsdinosaurierna dog med all sannolikhet ut av svält, säger Vivi Vajda. För även om de klarade kölden fanns det helt enkelt inget kvar att äta.

Bakgrunden är den asteroid som slog ner på Yucatánhalvön i Mexiko för 65 miljoner år sedan. Den orsakade slutet för den geologiska perioden krita och därmed övergången till tertiär (kallad K/T-gränsen). Effekten blev förödande, och i närområdet - Nordamerika - brann skogarna ner. Detta framgår av tidigare analyser av pollenkorn och sporer, som visar att en blandad vegetation ersattes av främst ormbunkar.

Vivi Vajda och hennes kolleger har gjort pollenanalyser över K/T-gränsen på Nya Zeeland och funnit att samma händelseförlopp utspelade sig på södra halvklotet. Växtligheten utplånades plötsligt, och de första kolonisatörerna efter katastrofen var marklevande ormbunkar. Dessa kunde klara sig i det halvmörker och den kyla som rådde åren närmast efter katastrofen. Resultaten har publicerats i tidskriften Science.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.