Annons

Utsläppen ökar runt Östersjön

Mer kadmium och PCB i Östersjön, visar nya mätningar.

Nya mätningar på fiskar visar att halten av kadmium har ökat i Östersjön. För PCB har den tidigare minskningen stannat av, något som tyder på att det tillförs mer av ämnet.

- Vi vet inte vilken källan till utsläppen är, säger Ulla-Britt Fallenius på Naturvårdsverket. Hon ansvarar för samordningen av arbetet med den konvention inom Helsingforskommissionen som har till uppgift att få Östersjön i ekologisk balans.

De nya resultaten presenterades i Stockholm när finska och svenska representanter för konventionen träffades. De arbetar med att genomföra det program som antogs 1992 för att komma till rätta med Östersjöns miljö. Då identifierades 132 föroreningskällor inom jordbruk, fiskodlingar, industrier och kommuners avlopps- och avfallshantering. Det fanns 22 källor i Sverige och Finland, men Polen och Baltikum stod för de flesta. Flera föroreningskällor har nu minskat sina utsläpp och tagits bort från listan.

Kväve från jordbruket orsakar övergödning och är fortfarande ett stort problem. Sverige står för 6 procent av kväveutsläppet i Östersjön och knappt halva mängden kommer från jordbruket.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar