Annons

Handelsmän köpte sig gott rykte

Begreppet "dygd" var viktigt i 1600- och 1700-talets retorik, och med köpta hyllningar försökte allt fler uppvisa den goda egenskapen.

Annons
Tillfällesdikterna var den största och mest spridda litteraturformen under Sveriges stormaktstid. Vid begravningar, bröllop eller högtider skrev poeter verser om hyllningsföremålets förträfflighet. Därför ger dessa dikter i dag information om skiftande normer i samhället.

Janne Lindqvist vid Uppsala universitet visar i sin avhandling Dygdens förvandlingar att handelsmän, som tidigare sågs med skepsis pga deras förmenta girighet, ökade sin status genom att betala för hyllningarna i tillfällespoesin. Man kan säga att den uppåtsträvande och växande borgerligheten via dikterna köpte sig ett gott rykte. HH

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.