Annons

Hjärnbruksfacit

Författare: 
Det bästa draget är alternativ 1, springaren på d4 till f3 vilket försätter vit kung i schack. (11...Sd4-f3).Nu måste Napoleon som vit antingen slå springaren på f3 eller gå undan med kungen eftersom vit står i schack. Båda alternativen leder dock till katastrof.Om han går undan med kungen till h1 spelar svart springaren på f3 till e1 och tar vit dam och svart vinner därmed. (12.Kg1-h1 Sf3xe1)Om han slår springaren på f3 blir han matt i två drag (12.g2xf3 Dd8-g5+ 13.Kg1-h1 Dg5-g2#)I partiet valde dock inte den schackspelande turken att flytta springaren på d4 till f3 utan i stället ett annat drag. Nämligen att flytta springaren på f4 och slå bonden på h3 (11...Sf4xh3+)Det är inget dåligt drag, men inte lika effektivt. Napoleon kunde därför hålla ut några drag till. Något tvivel om resultatet var det dock inte. Därtill var maskinen alltför överlägsen. Så här slutade partiet:12.Kg1-h2 Dd8-h4 13.g2-g3 Sd4-f3+ 14.Kh2-g2 Sf3xe1+ 15.Tf1xe1 Dh4-g4 16.d2-d3 Lc5xf2 17.Te1-h1 Dg4xg3+ 18.Kg2-f1 Lf2-d4 19.Kf1-e2 Dg3-g2+ 20.Ke2-d1 Dg2xh1+ 21.Kd1-d2 Dh1-g2+ 22.Kd2-e1 Sh3-g1 23.Sb1-c3 Ld4xc3+ 24.b2xc3 Dg2-e2 och vit är schack och matt