Annons

Bokanmälan: Människans första steg

Annons

Publicerad:

2002-12-01
Människans uppkomst är ett fascinerande ämne som inte upphör att intressera forskare av olika discipliner.

Arkeologen Bo Gräslund diskuterar lättsamt och pedagogiskt i sin bok De första stegen urmänniskans uppkomst och utveckling mot just människa. Den aktuella forskningen såväl om språkutveckling, föda och sexualmönster som om sociala mönster och moraluppfattningar behandlas utförligt av Gräslund.

När det gäller ett område som människans uppkomst får vi lita lika mycket på naturvetare som humanister, varför denna översikt ger en inblick i olika kunskapsområden och i olika teorier. Just därför borde De första stegen tilltala generalisten snarare än specialisten. Detta gör att boken kan nå en stor publik, intresserad av såväl naturvetenskap som humaniora.

Litteraturhänvisningar

De första stegen

Gräslund, Bo
Atlantis

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.