Annons

Bokanmälan: Nutidshistoria i tidningen

Annons

Publicerad:

2002-12-01
Massmediernas makt kan knappast underskattas.

Via medierna får vi troligen vår största dagliga dos av information. De senaste decennierna har tidningarna utmanats av TV och radio, vilket har format ett nytt medielandskap.

I denna fjärde och sista del av Den svenska pressens historia behandlas tiden från andra världskriget fram till Alcaláaffären. Verket belyser inte bara dagstidningarnas historia, utan också veckopressens, facktidskrifternas och de tekniska förändringarnas. Bokens 400 sidor i folioformat kanske inte är något man sträckläser, men utmärkta att ta del av i småportioner. Dessutom finns ett förträffligt bild- och faksimilmaterial.

Verket är kort sagt utmärkt nutidshistoria.

Den fullständiga titeln på fjärde bandet är: Den svenska pressens historia IV. Bland andra massmedier (efter 1945)

Litteraturhänvisningar

Den svenska pressens historia IV

Engblom, Lars-Åke, Jonsson, Sverker & Gustafsson, Karl Erik
Ekerlids förlag

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.