Annons

Programmerare lyssnar efter fel

Genom att göra musik av programmeringskoder blir det lättare att hitta fel i datorprogram.

Annons

Publicerad:

2003-01-01

Som en del i framställningen av datorprogram ingår det tidsödande arbetet att söka efter fel. I ett komplext program, som kanske innehåller tusentals rader programkod, är det lätt att missbedöma hur de olika delarna i programmet kommer att fungera ihop.

I dag används speciella verktyg för att hitta felen, s k debuggers, där programmen kan köras rad för rad. En annan metod går ut på att visualisera programmet. Då skapar man en grafisk bild som synliggör vilka delar av programmet som kommunicerar med varandra - och vilka som inte gör det.

Nu har ytterligare en metod tagits fram. Genom att tonsätta olika delar av koden, som kommandon, satser och funktioner, kan programmeraren lyssna efter felaktigheter. När olika sektioner av kod sätts samman skapas harmoniska toner. Men om exempelvis en funktion inte utförs korrekt, stiger heller inte ljuden på rätt sätt och programmeraren kan höra felet.

Docent Paul Vickers vid University of Northumbria och professor James Alty vid Loughborough University i Storbritannien har utvecklat ett system som automatiskt omvandlar programkod skriven i programmeringsspråket Pascal till enkel musik.

Paul Vickers har testat systemet på 22 studenter vid Loughborough University. Deras uppgift var att hitta fel i datorprogram genom att gå igenom programraderna. Först fick de försöka utan ljud, och därefter med ljud.

- När de hörde programkoden identifierade de fler fel än när de bara läste, så vi ska gå vidare med projektet, säger Paul Vickers och poängterar att resultatet inte verkar ha något med musikalisk begåvning att göra.

Mats Hjelm, forskningsingenjör vid Institutionen för informationsteknologi och medier vid Mitthögskolan, tror att metoden kan vara bra men att den ändå har begränsad användning.

- Med metoden att lyssna efter fel kan man vad jag förstår bara hitta enkla fel. Å andra sidan är just de enkla felen ofta svåra att finna, säger han.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Hej FoF! Läste med intresseartikeln om felsökning m.h.a.toner i programmering. Det ärkul om denna metod kommertill användning även i moderna sammanhang. Men det är inget nytt! Som erfarenprogrammerare har jag självanvänt mig av liknande metoder på gamla datorsystem.Med hälp av en vanlig FM-radio med antennen innanför chassit på en dator kan man efter lite övande tydlig höraslingor och vad resultatet av logiska beräkningar blir.Detta har jag använt på äldre datorsystem som Commodore PET och C64. På en modern PC är det naturligtvis svårare att höra på radio, eftersom operativsystemets egna rutiner är svåröverskådliga. Genom att "märka" variabler och slingor på t.ex. Commodore PET kan man veta precis vilkenprogramdel som exekveras för tillvället. Lämpligt nog hördesslingor med en ökande stegvariabel som en stigande ton och vice versa.MVH En trogen läsare.

Jonatan, det där satt jag faktiskt och lekte med på min gamla TI-59, programmerbar kalkylator och en AM-fotbollsradio från Munchen, redan 1978. Dels kommer radiovågor från själva beräkningsprocessen, dels kommer det från displayen. Just det där med att en slinga representeras som en stigande ton gällde även då!