Annons

Dioxiner - ett seglivat miljöproblem

Oavsiktliga källor ska spåras.

Annons

Publicerad:

2003-04-01

Ett effektivt sätt att komma till rätta med miljögifter är att stoppa dem redan vid källan. Men kunskapsluckorna om källorna är stora, särskilt beträffande dioxiner. Nu har Naturvårdsverket fått i uppdrag att kartlägga källorna och komma med förslag om hur utsläppen ska minska.

I Sverige är förbränning av hushållssopor den största kända källan till dioxiner. Och förbränningen kommer att öka eftersom det numera är förbjudet att deponera soporna på tipp. Men askan från förbränningen får deponeras, och det är just i askan som de giftiga ämnena ansamlas. Därifrån kan dioxinerna långsamt lakas ut och hamna i naturen. Hur mycket dioxiner som finns i deponierna totalt sett, vet man inte i dag.

Dioxiner har under flera årtionden varit en högprioriterad angelägenhet för våra miljömyndigheter. Denna grupp av miljögifter innehåller drygt 200 olika föreningar. Bland dem finns ett tiotal mycket giftiga substanser - en är bland de starkaste av alla kända gifter. Dessutom är dioxiner långlivade eftersom de bryts ner mycket långsamt i naturen.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.