Annons

Grodor och fiskar från himlen?

Att smådjur regnar ner från himlen är ett udda men möjligt naturfenomen.

Annons

Publicerad:

2003-04-01

Det får anses orimligt att avfärda rapporter om fisk- och grodregn som nonsens och falska rykten. Fenomenet är alltför väldokumenterat. Min fråga är därför om ni kan ge en rimlig förklaring. Virvelvindsteorin är en tänkbar kandidat, men det underliga är att grodor och fiskar tydligen nästan alltid har samma storlek och är av samma sort.

Peter Jacobsson

Svar:

Ja, det har utan tvivel förekommit att det regnat grodor och fiskar, men det är förstås mycket ovanligt.

Som frågeställaren antyder är den enda rimliga förklaringen att en virvelvind, eller mer exakt en tromb, sugit upp t ex ett fiskstim vid ytan på en sjö, och att vattnet med sitt innehåll kommit en bit in över land innan det fallit ner. Stim av t ex abborre, mört och löja rör sig i enhetliga årskullar nära ytan, vilket både kan förklara att de kan sugas upp i stor mängd och att de är av enhetlig storlek. Om det är fråga om en mycket grund damm kan det mesta av vattnet sugas upp och t ex grodor eller vattenödlor följa med. I små grunda vattensamlingar finns ju i regel ingen fisk.

Tromber, eller som de kallas i USA tornados, kan bildas i anslutning till åskmoln och i vissa fall bli förödande. I Sverige är de ganska fåtaliga tromber som förekommer inte lika förhärjande som på prärien i USA. Hos oss bildas troligen de flesta tromber över vatten, och de upplöses sedan ganska snabbt när de kommer in över land med den högre skrovlighet som t ex en skog har. I några fall i Sverige under senare år har dock kilometer- eller milslånga gator av fälld skog uppstått efter att en kraftigare tromb har dragit fram. Även här finns alltså en liten, liten chans eller risk att hamna i ett regn av små abborrar!

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Påståenden om regn av grodor och fiskar har funnits under en stor del av vår historia, inte minst i form av bibliska berättelser. Det får hur som helst betraktas som ett mycket spektakulärt fenomem och påståenden om att det faktiskt har inträffat bör behandlas därefter, med vederbörlig skepsis. Det skulle därför vara mycket intressant att få exakt referens till den vetenskapliga dokumentation av detta fenomen som både frågeställaren och den som svarat stödjer sig på.Det vore även intressant att se en referens till en noggrannare undersökning av trombhypotesen. Förvisso en tilltalande förklaring, men har det gjorts någon undersökning av om det faktiskt är möjligt?