Annons

Shivabilder i skånska kyrkor

Nyligen upptäckta bilder av den hinduiska guden Shiva för tankarna till teosofins popularitet vid förra sekelskiftet.

Annons

Publicerad:

2003-04-01

I flera altarmålningar i skånska kyrkor har man hittat avbildningar av guden Shiva, som enligt den hinduiska tron är den viktigaste guden. Shiva både skapar och förstör världen.

Altarmålningarna är från 1890-talet och har hittats i bl a Tottarps, Knästorps och Bjällerups kyrkor. Förklaringen är att de målades av en konstnär som också var en av grundarna av den teosofiska logen i Lund, enligt Ivan Pfeifer, amatörforskare och författare, som gjorde fyndet.

- Det mest förbluffande är att ingen på över hundra år har upptäckt eller reagerat på dessa Shivafigurer, säger Ivan Pfeifer. Han menar att konstnären var teosofen Fredrik Krebs som smög in bilden av guden Shiva i bilder av Moses. Krebs utnyttjade människans inlärda associationsbanor. De flesta förknippar Moses med lagtavlor och den brinnande busken. På tavlan är dock den brinnande busken utbytt mot Shiva som återföds ur elden. På så sätt lurades betraktarens ögon.

Shivagestalten i Tottarps kyrka håller också ett krucifix i handen. Runt halsen bär han också ett radband. Dessa element symboliserar teosofins önskan om att förena alla religioner.

Teosofi är en new age-betonad tankeriktning som var populär vid förra sekelskiftet och som var intresserad av oförklarade naturlagar och förborgade krafter hos människan. Antroposofin har sitt ursprung i denna rörelse.

Också det allmänna samhällsintresset för hinduismen var stort vid denna tid. Den indoeuropeiska språkgemenskapen diskuterades livligt, och vid många universitet undervisade och forskade man i sanskrit, det fornindiska språket.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.