Annons

Extra på webben: Spindlingar

I Sverige växer drygt 300 olika svampar som tillhör släktet Cortinárius, dvs spindelskivlingar eller spindlingar.

Författare: 

Publicerad:

2003-04-01

Detta artrika släkte innehåller några mycket giftiga svampar, och ingen spindling rekommenderas som matsvamp. Däremot gör dessa svampar stor nytta i naturen som mykorrhizasvampar.

Rotceller från träd men även från andra gröna växter bildar svamprot eller mykorrhiza med svampceller. I denna sker utbyte av värdefull näring mellan trädet och svampen. Genom mykorrhizaroten flödar socker från trädet till svampen, medan svampen förser trädet med vatten och mineralämnen.

Den främsta orsaken till att så många som en femtedel av Sveriges spindlingar är rödlistade och har blivit sällsynta är att äldre löv- och barrskog avverkas. Flera av arterna klarar inte att leva i ett modernt brukat skogslandskap. På sikt kan spindlingarna också komma att minska till följd av kvävenedfall.

Följande arter av spindelskivlingar visas nertill på sidorna 28-33. (rödmarkerade arter är rödlistade):

 • Cortinarius elegantior, kungsspindling
 • Cortinarius quercilcis, stenekspindling
 • Cortinarius olearioides, saffransspindling
 • Cortinarius alcalinophilus, fläckig saffransspindling
 • Cortinarius humolens, mullspindling
 • Cortinarius splendens , svavelspindling
 • Cortinarius citrinus, citronspindling
 • Cortinarius fulvocitrinus, brunskivig citronspindling
 • Cortinarius atrovirens, svartgrön spindling
 • Cortinarius ionochlorus, pistagespindling
 • Cortinarius rufo-olivaceus, slottsspindling
 • Cortinarius odorifer, anisspindling
 • Cortinarius parsinus, grönkantad spindling
 • Cortinarius elegantissimus, kejsarspindling
 • Cortinarius sulfurinus, persiljespindling
 • Cortinarius flavovirens, mjölspindling
 • Cortinarius nanceiensis, bananspindling
 • Cortinarius mussivus, odörspindling

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar