Annons

Återkoppling: Sverige blev svenskt först på 1900-talet

Ekonomiska och sociala förändringar var lika viktiga som medierna för attskapa svensk gemenskap, skriver Stig Hadenius.

Annons

Publicerad:

2003-06-01

Sverige blev svenskt senare än de flesta tror. Det framgår med önskvärd tydlighet av de olika artiklarna i Forskning & Framsteg 1/03. Kanske är det rent av så att Sverige blev en enad nation först några decennier in på 1900-talet.

År 1914 var landet fortfarande splittrat, och under 1910-talet var inbördes fackliga och politiska motsättningar det dominerande. Även 1930-talet började illa med Ådalskravallerna och Kreugerkraschen. En del fruktade till och med inbördeskrig. Men årtiondet slutade i en harmoni och en enighet som den svenska nationen inte någonsin upplevt tidigare.

Striderna på arbetsmarknaden upphörde och arbetsfreden bekräftades genom Saltsjöbadsavtalet 1938. Minoritetsparlamentarismen med svaga regeringar upphörde i och med krisuppgörelsen 1933. Konjunkturen vände uppåt. Riksdagen firade sitt femhundraårsjubileum 1935 under pompa och ståt i Arboga och även på Stadion i närvaro av representanter för samtliga kommuner. Borggårdskrisen från 1914 var bortglömd, och riksdagens talman, August Sävström (s), tog historien till hjälp (trots protester från moderna historiker) då han talade om Engelbrekt som pionjären för samhörighet ochett enat folk.

Kungliga bröllop och Gustav V:s 80-årsdag blev manifestationer där hela folket deltog på ett helt annat sätt än tidigare. Kungen blev en symbol förden nya nationella känslan och även gamla republikaner som Zäta Höglund hyllade kungen och den nya samhörigheten. "Folk- och fredskungen ärades fritt av ett fritt folk", hette det i en rubrik i Social-Demokraten den 17 juni 1938.

Pressen och radion spelade naturligtvis en roll då Sverige till slut blev enat och "svenskt". Men ändå är det genom de politiska, sociala och ekonomiska förändringarna inom landet som man ska förklara den nya nationella samhörigheten.

STIG HADENIUS, statsvetare och professor emeritus i journalistik

Svar:

Flera läsare har hört av sig efter artikeln om Sveriges försvenskning. De flesta har framhållit att Gustav Vasa var den som gjorde Sverige svenskt ­en ståndpunkt som all ny forskning vederlägger. Därför är det roligt med ett genmäle som vänder på perspektivet och i stället kritiserar mig för att ha förlagt nationsskapandet för tidigt. Jag håller med Stig Hadenius om att den nationella gemenskapen och identiteten är något historiskt senkommet, även om jag - som framgår av min artikel - tycker att det viktigaste skedde på 1800-talet.

Till saken hör också att forskningen om nationalism och nationell identitet i dag är alltför omfattande för att alla aspekter ska kunna fångas av en enda artikel i Forskning & Framsteg.

Men att nationen är av relativ sent datum förtjänar att upprepas. Det blir nämligen litet märkligt när arkeologer talar om "Sverige" när de behandlar bronsåldern för ett par tusen år sedan, vilket faktiskt förekommer. Dessutom läste jag nyligen på CNNs nätsajt om att man hittat ett nästan 4 500 år gammalt skelett av en "schweizare"(!) vid Stonehenge. För en tid sedan skrev också Dagens Nyheter om att de första jordbrukarna söder om Svarta havet för ett par tusen år sedan var "turkar". Dessa exempel visar hur anakronistiskt det kan bli när man betraktar historien med dagens nationella glasögon.

HENRIK HÖJER

Försvenskningen

Hur gick det till när vi förvandlades till ett svenskt folk med gemensamma upplevelser, minnen och framtid?

2003-03-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

6

Kommentarer

Ang. "För en tid sedan skrev också Dagens Nyheter om att de första jordbrukarna söder om Svarta havet för ett par tusen år sedan var "turkar"":Varför skulle det vara fel att skriva så? Menar du att turkar inte fanns då? Varför skulle de inte ha gjort det? Menar du att den folkgruppen då ännu inte hade "bildats" ("utkristalliserats") eller menar du att det är svårt att påstå att det finns någon etnisk grupp som skulle kunna benämnas "turkar"? Förväxla inte turkar med medborgare i landet Turkiet. Det finns andra geografiska enheter med ordet "turk" i, t. ex. Turkmenistan. Germaner är inte detsamma som invånarna i Tyskland (Germany), franker är inte detsamma som invånarna i Franrike, araber är inte detsamma som invånarna i "Arabien" (numera ungefär Saudi-Arabien), kurder är inte detsamma som invånarna i Kurdistan och perser är inte detsamma som invånarna i "Persien" (idag kallat Iran). Däremot finns det förstås en korrelation mellan dessa statsgränser och den etniska grupp som statsnamnet gör anspråk på. I vissa fall är korrelationen svag och ibland stark.

Jag syftar på att det innan 1300-talet inte fanns några turkar alls i dagens Turkiet. De s k osmanerna, turkarnas förfäder, folkvandrade från Centralasien på 1300- 1400-talen. De talade olika turkiska dialekter men har f ö ganska lite med dagens turkar att göra.Dessutom är det väldigt svårt att säga vad personer som levde för ett par tusen år sedan upplevde för nationalitet (som ju är ett rätt nytt begrepp). Jag tror inte att de som levde i dagens Sverige för exempelvis 3000 år sedan kände sig som "svenskar" i första hand. Denna typ av anakronism, där man okritiskt överför dagens politiska kategorier på dåtiden, är som jag ser det en värre typ av historielöshet än att inte hålla reda på kungalängderna. ;o)

Jag läser en bok där dem skriver om turkisk historia. Dem säger att turkarna vandra från Mellanöstern 7000 F.K alltså nuvarande turkiet till centralasien och senare tillbaka vandringen till mellanöstern år 700,dem har vandrat fram och tillbaka så nu tänker man,alltså är turkarna inte från mongoliet dem är från nuvarande turkiet från början och vilka fans där då vet jag inte.

Semestrande svenskar i TurkietInför en semestervecka i Turkiet faller det sig naturligt att undra vilka turkarna är, och varifrån de kommer.Före Turkiets uppkomst fanns Väst- och Öst Turkistan. Och före dess ?Är det så att förfädernas förfäder till turkarna kom från ett område norväst om Bajkalsjön tillsammans med kurderna ?'Var, Hur och När uppstod order Turk, och vad kännetecknar en Turk ?Allt detta undrar en semestrande svensk i TurkietHälsningar från Rus i Krus

Det är tack vare Turkarna som ni finns i Europa, det var dem som drev folk ut i Europas all hörn. De attackerade öst och väst rom direkt.

Birka tros ha varit en Turkisk handelskoloni!

Blir förvånad hur dålig allmännbildningen är i världen!

Turkar är inte mongoler utan Turkar men om jag skall beskriva historiska Turkar så kan jag använda begreppet mongol eftersom ni har en bild av dem.

Då kan jag beskriva Turkar som högkultiverade "mongoler"!

Forskare har kommit fram till att högkultur har funnits i norra Italien före romare (latinare) , runskriften som skrevs av etruskerna kan tydas av turkiska runologer (även Istaby runan , nu i STHLM) , ungrare (även de ett turk/turan folk) skrev runskrift ända in på medeltid (fast första kristne kungen förste alla historiska runskrifter under 1000-talet ?

Mina 2 ören