Annons

Medeltidsspecial

Nu öppnar F&Fs medeltidsspecial.

Annons

Publicerad:

2003-06-01

Här på Forskning & Framstegs webbplats finns sedan en tid fyraspecialavdelningar med artiklar, frågor och kuriosa om geologi, språk,planeter och transporter. Nu kommer den femte i raden - en historisk specialom den omvärderade medeltiden.

Du når hit genom att klicka i vänsterpalten på vår webbplats. Härpresenteras, förutom artiklar om denna epok, varje dag medeltidskuriosa.Du kan också testa dina kunskaper med våra medeltidsfrågor. I takt med attfler artiklar publiceras i papperstidningen kommer också specialen attuppdateras.

Och om litet mer än en månad presenterar vi ytterligare en special. Mer omdet i nästa nummer av F&F.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.