Annons

Skogens egna avgaser

Barr är en nyupptäckt källa för miljöstörande gaser.

Annons

Det är dags att omvärdera utsläppskällor. Halten av gaser som annarsförknippas med industriutsläpp och bilavgaser ökar också i en talldunge mitti skogen under en solig dag. När tallbarr utsätts för solens ultraviolettastrålar avger de kväveoxider, har en grupp finländska forskare funnit. Derasberäkningar visar att den sammanlagda gasproduktionen från världens skogargott och väl kan mäta sig med utsläpp från trafik och industri.

Varifrån kommer då dessa gaser? Antingen frigörs kväveoxider från skiktet avvax som skyddar barrens yta eller så härrör de från växtcellernasämnesomsättning, berättar professor Pertti Hari vid Helsingfors universitetsom har lett studien.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.