Annons

Den sexuella läggningens födelse

Före 1900-talet bestraffades enskilda sexuella handlingar. Tidelag var det brott som gav det hårdaste straffet.

Under 1600- och 1700-talen dömdes inte mindre än 1 500 personer, nästan alla män, till döden. Omkring 600 av dem avrättades för att ha haft sex med djur, den sista år 1778. Även de utsatta djuren dödades. Fler människor dömdes till döden för tidelag än för exempelvis häxeri. Från samma tid finns endast ett tjugotal rättsfall som rörde människor som haft samlag med person av samma kön.

Tre sodomitiska synder

Jens Rydström är forskare vid Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet, och har undersökt tidelag och homosexualitet under tidigt 1900-tal. Han slår fast att lagstiftningen från medeltiden och framåt beivrade "trenne sodomitiska synder". De tre synderna var att ha sex med djur (tidelag), att ha sex med personer av samma kön och att ha "onaturlig" sex. Med det sista menades, om man går till rättspraxis, icke-barnalstrande sex som exempelvis anal- eller oralsex med personer av motsatt kön, samt onani.

Dessa tre kategorier betraktades som avsteg från normen, den sanktionerade, barnalstrande sexualiteten mellan man och hustru.

Tidelagen var dock den sodomitiska synd som beivrades mest. En orsak till att just tidelag bestraffades så hårt var sannolikt att de sågs som brott mot själva skapelseordningen: gränsen mellan människa och natur ifrågasattes. Dessutom var man rädd för att tidelagen kunde resultera i befruktning, som man i så fall inte visste hur man skulle hantera.

Sverige skilde sig från många andra länder genom att ett så stort antal män åtalades och dömdes för detta. Ordet tidelag är känt sedan 1538 i svenskan. Våra grannländer saknar exempelvis inhemska ord för företeelsen. Varför det är så har forskarna ännu inte någon förklaring på.

Homosexualiteten i fokus

Av de tre sodomitiska synderna var det i och med 1734 års lag bara tidelag som medförde dödsstraff. Men i 1864 års strafflag kom homosexualiteten i fokus. Själva ordet skapades omkring år 1870, och under sent 1800-tal började homosexualitet att inom den växande medicinska forskningen betraktas som en onormal form av sexualitet, som en sjukdom. Lagstiftning och rättspraxis under 1900-talet började se till intresset för personer av samma kön i stället för till enbart penetrationen. Den sexuella läggningen blev viktigare än enskilda sexuella handlingar.

- Det är först under 1900-talet som man talar om homosexuell identitet eller läggning, menar Jens Rydström. Även om många människor under alla tider haft sex med personer av samma kön, så är det först i och med moderniseringen som man börjar tala om den homosexuella människan, eller snarast mannen, som en egen kategori.

Det innebar att den moderna homosexualiteten kom att ses som en inneboende egenskap hos vissa människor, i stället för ett tillfälligt beteende. Den homosexuelle mannen sågs som en produkt av den anonyma storstaden. Endast ett tiotal av de mer än 1 500 personer som åtalades för homosexuella handlingar under åren 1913-44 var lesbiska kvinnor.

Tidigare var det som sagt penetration, främst av djur, som beivrades. Tidelaget var ett uttryck för unga mäns sexualitet då onanitabut var mycket starkt. Flera rättsfall nämner unga män som idkar tidelag i grupp. Under 1900-talet blev det i stället homosexualiteten som sådan som problematiserades, och för att lagföras behövde den inte ens uttryckas i penetration, utan i ömsesidig onani eller liknande.

Först efter år 1900 började homosexuella handlingar och sexuella handlingar med djur att ses som väsensskilda. Den lantlige tidelagaren - som han brukade kallas under 1700- och 1800-talen och som var vanlig i det gamla Bondesverige - försvann samtidigt ur det allmänna medvetandet. I dag existerar han snarast som en märklig schablon.

Först 1944 avkriminaliserades såväl homosexualitet som tidelag i Sverige.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

44

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Artikeln slutar "Först 1944 avkriminaliserades såväl homosexualitet som tidelag i Sverige." Detta tycker jag är en mycket osmaklig samskrivning av två vitt skilda saker. Att det enlig svensk lag inte finns något hinder för att ha sex med djur är ju fullständigt vedervärdigt. Det borde väl snarare jämställas med pedofili än homosexualitet??Homosex äger rum mellan två vuxna människor med fri vilja.Tidelag är ett osmakligt, grymt och fullkomligt oförlåtligt övergrepp emot djur som inte kan försvara sig! Hur kan vi acceptera att detta är helt legalt??

Åh, ingen orsak alls att be om ursäkt. Jag vill bara väcka debatt och kanske öppna några ögon... Du har hjälpt till med både ock.Ja, det ÄR verkligen mycket märkligt att detta vidriga är helt legalt - även om bevisningen kan vara knepig - dock borde det vara lättare nu med DNA-test och liknande.En lagändring välkomnas varmt!

Mitt resonemang förefaller sålunda ganska felaktigt och bristande. Det kan nog mycket väl vara som du säger och i så fall håller jag med dig i högre utsträckning. Djur-sex borde förbjudas i sverige och som lägst klassas som allvarlig djurmisshandel. För även om problemet med bevisning kvarstår tycker jag inte att det skall vara lagligt. Det kan nog tyvärr vara som du säger att även om man får en lagändring så kommer det bli svårt att fälla brottslingarna för det dom gjort. Jag ber om ursäkt om jag har varit naiv och inte trott att individer faktiskt ägnar sig åt dessa vidrigheter.

Tyvärr, tidelag är sannolikt minst lika vanligt som pedofili - fast det kallas djur-sex nuförtiden. Det finns mängder av snuskfilmer med detta tema.Och TRO mig, myndighetspersoner ifrågasätter verkligen på fullt allvar om djuren lider av detta!!Vart finns du när media skriver om järnspett instuckna i hästars vagina, höns som penetrerats så att de spricker etc etc??Nej, djur har inte mycket rättigheter i vår värld. Och enligt viss vetenskap har de inga känslor heller.Jag tror att fega människor som inte vill riskera hårt straff för pedofili mycket väl kan tänkas ge sig på djur istället. Det ger möjligen en rad eller två på undanskymd plats i media - och en nedlagd förundersökning i brist på bevis. VEM skulle kunna vittna?? Djur är tyvärr stumma!

Det kan bero på att inga sådana fall har uppmärksammats. Jag hoppas att det beror på att Tidelag inte är så vanligt och att det är därför frågan inte hamnat på tapeten. Jag tror att det kommer vara lagligt ända dram till det uppdagas i medierna om något sällsynt allvarligt fall av tidelag som får upp allmänheten och därmed väljarnas ögon för ämnet. Svaret på frågan är nog att vi/folket, inte vet om att det är lagligt och påminns heller inte om det. Därför har vi inte drivit våra politiker att illegalisera tidelag. I de fall då tidelag förekommer antar jag dessutom att andra lagar om djurhållning gör sig gällande. Jag själv är inte kunnig i just den frågan men jag antar att man kan rubricera tidelag som andra saker och därmed göra själva handlingen straffbar även om det inte får just rubriceringen "Tidelag" i rätten.

Hur i hela fridens dar är du funtad???"att en häst med järnspett lider är mindre självklart"Det är när man läser sån't som man tappar tron på mänskligheten!!Men du bevisar ju med all önskvärd tydlighet att detta vedervärdiga beteende är långt mycket vanligare än man tror... (3 dagar på en litet ganska undangömt forum, tog innan någon med din inställning krälade fram under någon sten). Djuren tycker säkert att det är precis lika "intressant" som ett ofredat barn, en slav i bojor, en torterad fånge. De ler, bugar och bockar för att inte förarga sina översittare - samtidigt som de får djupa mentala sår av sin situation.Tvi vale för människor som är så ynkliga att de utnyttjar den svages ställning - ,å vara djur eller människa. Väx upp!

Eftersom djuren har bristande förmåga att vittna kan det ju som sagt bli knepigt med bevisningen, men här ska vi nog passa oss så vi inte dristar oss till att göra något mycket vanligt, att tala om för någon att det är synd om den.Ett klassiskt exempel är ju hur "synd" det var om negrerna i stilla havet som bara fick "värdelösa" speglar och glasbitar för "dyra" kryddor och pärlor.vad jag vill mena är att vi inte blint ska utgå från att djuren lider.självklart är det nog rimligt att anta att en spräckt höna lider, men att en häst med järnspett lider är mindre självklart, det beror väl på hur försiktig man är.desa hästar och hundar som låts bestiga mänslika kvinnor kanske inte lider alls, utan rent av tycker det är en intressant upplevelse.visst kan det vara så att dom känner sig stressade och obehagliga, men låt oss bara inte blunda för möjligheten till motsatsen.

Visst kan djur säga "ja" - ge dem i varje enskild minut en öppen flyktväg ut i Guds fria natur. Stannar de kvar så säger de väl "ja"... under förutsättning att de inte är drogade eller pacificerade intill apati alltså.Och ursäkta mig, men jag tror inte människor har den rätta djuriska magnetismen. Djur är klokare än så!

Det du skriver handlar INTE om att ha "öppet sinne", det hoppas jag det flesta människor inser trots ditt försök till "logisk" dimridå.Resonerar du på samma sätt när ett barn "övertalas" att "utföra sexuella tjänster"?Att de kanske njuter av det -och i så fall bör det inte vara förbjudet?

Så ja så jajag säger bara att man inte ska blunda för möjligheten.mer forskning krävs och kanske hjärnscanning kan ge en vink om huruvida hästarna tycker om att bli av..nkade eller spett p..lade. jag håller emd om att det låter bizarrt, men jag vill inte dömma ÅT ett djur, lika lite som dom kan säga nej kan dom ju säga ja elle rhur?om du tycker att ett öppet sinne är en avskyvärd egenskap så får det stå för dig.

Lägg till kommentar