Annons

Bokanmälan: Mer än ord

Annons

Publicerad:

2003-07-01

"Om du tror att du med ord allena kan framställa en människas form och hennes lemmar sedda ur alla synvinklar, så låt den tanken fara. Ty ju mer detaljerat du beskriver, desto mer belamrar du läsarens sinne, och desto mer undanhåller du kunskap om det ting du beskriver. Därför är det nödvändigt att både teckna och skriva."

Detta noterades av informationsgrafikens fader, Leonardo da Vinci, för 500 år sedan och är inte bara fortfarande giltigt, utan en ledstjärna för alla oss i vars yrken det ingår att förmedla komplex, verklighetsbaserad information till mottagare som visserligen är intresserade men kanske har ont om både tid och förkunskaper.

Tredje språket är en gedigen och extremt välillustrerad handbok i kommunikation med ord, bild och form - så omfattande att dess drygt 300 storformatssidor har färgkodats så att läsaren inte ska tappa överblicken. Boken ger både historiska tillbakablickar och konkreta tips om hur man presenterar kunskap.

Litteraturhänvisningar

Tredje språket - kommunikation med flera sinnen

Ander, Jan-Erik
Bokförlaget Arena

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.