Annons

Bokanmälan: Tidens tyranni

Annons

Publicerad:

2003-07-01

Snabb och säker överföring av information är smörjmedlet i den globala ekonomin.

Men liksom hos all teknik finns oförutsedda - och kanske oönskade - sidoeffekter hos informationsteknologin.

En av dess biverkningar är enligt den norske antropologen Thomas Hylland Eriksen att tillvaron alltmer splittras upp i fragment. Att hålla reda på all ny information tar så mycket tid att ingen tid blir kvar för överblick och analys. Det episodiska, korthuggna blir rentav ett säljargument när mer och mer information ska trängas inom samma tidsrymd - se bara på nyhetsinslagen och reklamen i tv.

Teknikutvecklingen i sig varken kan eller bör förhindras, skriver Eriksen. Men lär vi oss inte att motarbeta vissa av effekterna hotas de djupare eftertankarna och de beständiga relationerna, eftersom de kräver långsam och kontinuerlig tid.

Det är lätt att avfärda denna bild av samtiden som överdriven och tillspetsad. Men trenderna i samhället finns där, och inte minst ger boken läsaren god anledning att reflektera över sitt eget beteende.

Litteraturhänvisningar

Ögonblickets tyranni

Hylland Eriksen, Thomas
Nya Doxa

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.