Annons

Bokanmälan: Vem kan man lita på?

Annons

Publicerad:

2003-07-01

I Sverige får Riksskatteverket in 98,7 procent av vad som debiteras oss skattebetalare.

I Ryssland är motsvarande siffra omkring 24 procent. Orsaken är att ryssarna tror att alla andra skattefuskar och anser att skattemyndigheterna är korrumperade. I detta läge är det en rationell bedömning, snarare än en kulturell egenhet, som leder till att så många försöker undvika att betala skatt. I Sverige betalar vi, eftersom vi tror att alla andra gör det och eftersom vi bedömer att skattepengarna i huvudsak kommer oss till godo.

I statsvetaren Bo Rothsteins senaste studie menar han att detta bygger på tilllit, respektive brist på tillit, till systemet och till våra medmänniskor.

Det kan väl sägas att teoretisk samhällsvetenskap inte alltid är en helt och hållet lättläst genre, men detta ämne är så påträngande angeläget att skriften varmt kan rekommenderas. Och Bo Rothstein skriver med en humoristisk snärtighet som gör honom långt mer lättläst än många av hans kolleger.

Litteraturhänvisningar

Sociala fällor och tillitens problem

Rothstein, Bo
SNS förlag

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.