Annons

När är musslorna matigast?

Med ett enkelt test skulle man kunna avgöra när musslor är klara attskördas.

Annons

Som godast är musslorna strax före leken. Då innehåller de som mest av äggoch spermier, vilket gör dem matiga. Det är dock inte alltid lätt att vetanär leken inträffar. I svenska vatten startar den vanligtvis i maj ellerjuni, men ibland kommer den inte i gång förrän till hösten. Välgödda musslorkan leka både vår och höst.

Lillemor Svärdh vid Tjärnö marinbiologiska laboratorium har nu funnit attglykogenhalten i musslorna kan användas för att pricka in bästa möjligaskördeperiod. Musslorna lagrar energi i form av glykogen, och strax innan deleker är glykogenhalten som lägst, eftersom energin har gått åt för attbygga upp könscellerna.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.