Annons

Olämpligt öka maskstorleken

Chansen för torskars romkorn att överleva och utvecklas i Östersjön ärstörst om rommen kommer från en stor torskhona.

Annons

Det konstaterar Olle Hjernei en doktorsavhandling vid Systemekologiska institutionen, Stockholmsuniversitet.

Därför är det viktigt att fisketrycket mot stora fiskar inte ökar, något somsannolikt skulle ske om maskstorleken i fiskeredskapen blir större. En sådanåtgärd har under våren diskuterats som alternativ till fiskestopp.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.