Annons

Vilda fåglar sprider smitta

Över hela Europa tas prov på fåglar för att kartlägga förekomsten av influensavirus.

Annons

I mitten av april hade 14 miljoner fåglar i Nederländerna fallit offer för fågelinfluensa. De dog antingen av sjukdomen eller för att de avlivats för att stoppa smittspridningen. Forskarna misstänker att smittan kommer från vilda andfåglar.

- Områden som ligger i flyttfågelstråk är särskilt utsatta. När influensaviruset kommer in i täta besättningar med fjäderfä är risken stor att det muterar och blir högvirulent, dvs ännu mer smittsamt, och tar död på de flesta fåglar som insjuknar, berättar Björn Engström vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

För några år sedan inträffade en liknande epizooti, dvs smittsam sjukdom bland djur, i norra Italien. I Podalen slogs då fjäderfänäringen ut.

Tidigare har man känt till att fågelvirus kan överföras till svin och mink. Om smitta överförs till svin ökar risken att viruset förändras och blir farligt för människan. Så har också skett i det aktuella fallet i Nederländerna.

För några år sedan kunde forskarna konstatera att influensavirus från fågel ibland kan överföras direkt till människan. Exempelvis kan människor som kommer i nära kontakt med smittade fåglar få inflammationer i ögonen, något som har skett i Nederländerna i år. I ett fall kan smittade föräldrar ha överfört fågelvirus till sina barn.

Allvarligare är att flera människor, vid tidigare tillfällen, har dött till följd av infektionen när de hade smittats av levande fjäderfä. Fallen inträffade i Hongkong tidigare i år och 1997.

Allt detta gör att myndigheterna runt om i Europa är på sin vakt. I höstas infördes en obligatorisk övervakning i samtliga EU-länder och Norge som innebär att det tas prov av både vilda fåglar och tamfjäderfä.

I Sverige bedrivs dessutom ett forskningsprojekt vid Ottenby fågelstation på Öland. Under fågelmärkningen i höstas undersöktes drygt 900 änder. Enligt forskarnas preliminära resultat bar en stor andel av dem på influensavirus.

- Många gäss och änder som mellanlandar här kommer ända från Sibirien. Genom återfynd av änder, som tidigare har märkts på Ottenby, vet vi också var de övervintrar, nämligen främst i Danmark, Tyskland, Nederländerna och Spanien, berättar Martin Stervander, platschef på Ottenby.

Vid höstens provtagning fann man dessutom att 42 procent av änderna bar på Campylobacter, en bakterie som också kan finnas hos kycklingar och flera andra djurarter, och som orsakar bl a besvärliga diarréer hos människor. Däremot hade inga änder Salmonella. Provtagningarna under vårflyttningen vid Ottenby andfänge startade 14 april, men resultaten därifrån är ännu inte klara.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.