Annons

Fler kvinnliga doktorander

På tio år har antalet kvinnor som påbörjar forskarutbildning fördubblats, medan antalet män ligger på nästan oförändrad nivå.

Annons

Publicerad:

2003-09-01

Störst är andelen kvinnliga doktorander inom medicinsk fakultet. På de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena är könsfördelningen jämn. Inom naturvetenskap är andelen kvinnor 43 procent och inom teknik 30 procent.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.