Annons

Hörsel-klasselever mår bäst bland döva

När hörselskadade barn flyttade till dövklasser stärktes deras självförtroende och skoltrivsel.

Författare: 

Publicerad:

2003-09-01

Hösten 1994 flyttades hörselklasserna i Örebro kommun från en vanlig grundskola till en specialskola för helt döva barn. Den språkliga omgivningen förändrades vid skolbytet från talad svenska till teckenspråk.

Ellinor Brunnberg vid Örebro universitet konstaterar i sin doktorsavhandling att många av de hörselskadade barnen före flytten kände sig socialt isolerade på fritiden och att flera saknade gemenskap med skolkamraterna på rasterna. Många var rädda för att möta de hörande eleverna, och de lekte därför i skolgårdens utkant.

De flesta hörselklasseleverna trivdes bättre i den nya skolan. Där lekte de på skolgårdens centrala delar. Deras självförtroende växte och de mådde bättre.

De hörselskadade barnen betonade själva sin tvåspråkighet: teckenspråk och talat språk. De fann sin identitet framför allt i relation till andra hörselskadade och uppfattade döva barn som mer lika sig själva än hörande barn.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar