Annons

Utomsinnlig forskning i Lund

Att flytta föremål med blotta tanken och att se bortom tid och rum ges nu vetenskaplig status.

Annons

I somras utlyste Lunds universitet en professur i psykologi inkluderande parapsykologi och hypnologi. Det handlar bland annat om tankeöverföring och fjärrskåderi.

Lennart Sjöberg, psykologiprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm, säger på F&Fs förfrågan att forskningen hittills har varit relativt omfattande men inte med visshet kunnat belägga fenomenen.

- Många forskare som rapporterat positiva resultat har så småningom avslöjats som bedragare. Stringent forskning på området är intressant eftersom den antingen kan komma att visa att det rör sig om vanföreställningar - som många har - om övernaturliga fenomen, eller också belägga att det finns skeenden som hittills inte haft någon plats i den vetenskapliga världsbilden. I båda fallen är det en meningsfull uppgift som det handlar om.

Mer kritisk är Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungl. Tekniska Högskolan och för några år sedan ledare för ett stort forskningsprojekt om ovetenskap inom vetenskapen (rapporterat i boken Högskolans lågvattenmärken).

- Parapsykologin skiljer sig från alla gängse vetenskaper genom att det fortfarande, efter mer än ett sekel, inte har gått att påvisa att de fenomen man ägnar sig åt faktiskt existerar. Bristen på hållbara resultat har blivit än mer uppenbar sedan 1960-talet då donationen för denna professur gjordes. Därför borde Lunds universitet ha begärt att få använda donationen till något annat område inom psykologin.

Sven Ove Hansson är också bekymrad över att doktorander kommer att rekryteras till ett forskningsområde där chansen är mycket liten att nå tillförlitliga resultat av annat än negativt slag.

Återkoppling: Inte så utomsinnligt!

Parapsykologi är ett etablerat ämne, skriver Adrian Parker.

2004-03-01

Återkoppling: Parapsykologi motverkar ockultism

Adrian Parker besvarar Björn Fjæstads svar på sin återkoppling om parapsykologiprofessuren i Lund.

2004-06-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.