Annons

Hur populär är kloning?

Rangordna tre sökord efter hur ofta de används.

Över 200 sökningar per dag görs på Forskning &Framstegs webbplats. Många är unika, som ölsjappeller vildhund, ord som bara sökts en gång det senaste året. Men betydligtfler används gång på gång.

Försök rangordna följande tre sökord efter hur populära de är:

  • Napoleon
  • Venus
  • kloning

Inget av dessa ord ligger dock på första plats. Kan du gissa vilket som är det populäraste sökordet på fof.se?