Annons

Liv på Mars

Finns det liv på jorden, finns det troligen också på Mars, anser professorKarl Stetter vid Universität Regensburg i Tyskland.

Annons

Han besökte Stockholm nyligen i samband med att den amerikanskemikrobiologen Carl Woese fick motta Crafoordpriset.

Om det finns liv på Mars, var finns det i så fall?

Antagligen några kilometer ner i marken, där det sannolikt finns flytandevatten och annat som krävs för att uppehålla liv. I berggrunden på vårplanet finns mikroorganismer på liknande djup.

Vi behöver mat som ger oss energi när den oxideras av det syre vi andas.Slutprodukten blir vatten. Vissa mikroorganismer använder i stället vätgasoch svavel med svavelväte som slutprodukt. Dit hör exempelvis arkéerna, somär livets tredje huvudgrupp vid sidan av bakterier och livsformer medkärnförsedda celler. Mikroorganismer som lever i sprickor i berggrunden,vulkaner och heta källor är oftast arkéer.

Härstammar livet i så fall från jorden?

Det är mycket möjligt, och överföringen skedde då för 3,9 till 4 miljarderår sedan. Planeterna utsattes vid denna tid för tunga bombardemang frånrymden. När kilometerstora meteoriter slog ner, slungades stenar frånnedslagsplatsen ut i rymden. Vid nedslaget skapades ett hål i atmosfären.Innan det hade hunnit sluta sig var stenarna redan på väg ut i rymden medstor hastighet utan att hinna bromsas av atmosfären. Och en del stenar frånjorden hamnade på Mars och tvärtom.

Inne i stenarna var arkéerna skyddade mot strålning. De kyldes snabbt nertill rymdens temperatur på ­140 grader och kan därför ha överlevt resor påtusentals år.

På den tiden var miljöerna på jorden och Mars likartade, så jorden kan likagärna ha blivit infekterad med liv från Mars som tvärtom.

Finns samma arkéer ännu kvar på jorden?

Allt liv utvecklas ständigt, men arkéer som lever i extrema miljöerförändrar sig långsamt. Likheterna kan alltså vara stora. Det visar CarlWoeses forskning. Han fann att man kunde bestämma släktskap mellan artergenom att jämföra en del av arvsmassan som förekommer hos samtligalivsformer på vår planet. Den innehåller 1 500 byggstenar och ju störrelikheten är, desto närmare släkt är arterna.

Tursamt nog valde han ett avsnitt i arvsmassan som förändras extremtlångsamt, nämligen en del som har till uppgift att översätta informationen icellens DNA.

Under årmiljonerna har jordens yta förändrats så drastiskt att de flestaarter har dött ut. Men arkéerna i underjorden överlevde och blev en Noaksark för det liv som på nytt skulle växa fram.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

En gång var jag hängiven medlem av UFO-Sverige och övertygad om besök av utomjordiskt ursprung. I dag är jag lika övertygad om motsatsen. Liv är unikt och otroligt, absolut inte vanligt förekommande. Vi är ensamma. Att det uppstått beror på universums otroliga storlek där en oräknlig massa av planeter finns. Och där det då en gång av en otrolig slump uppkom liv på en planet. Jorden. Vatten är säkert inte unikt i universum. Däremot sterilt i meningen icke innehållande levande material. Vi kan säkert lära oss att kolonisera andra världar. Att sprida livet från Jorden. Och här vill jag på det bestämdaste påstå att: om vi finner spår av liv på Mars är har detta med säkerhet sitt ursprung från Jorden enligt de premisser som står i artikeln.

Så länge vi inte vet exakt hur livet uppstod på Jorden är det naturligtvis omöjligt att säga om det kan finnas liv på andra, jordliknande planeter. Kanske var det en osannolik slump. Kanske var det en oundviklig kemisk reaktion som satte igång då förhållandena var de rätta.
Däremot lär det nog inte finnas människor eller människoliknande varelser utspridda i Universum, eftersom människans uppkomst berodde på de lokala förhållanden som råkade råda på en liten plätt i Afrika en gång för länge sedan då vi skilde oss från chimpanserna.
Största delen av tiden som det har funnits liv på Jorden har detta varit enkla, encelliga livsformer. Det finns därför all anledning att misstänka att eventuellt liv på andra planeter ofta kanske inte når över detta stadium. "Högre" liv och intelligens lär i vilket fall vara ytterst sällsynt. Tyvärr lär vi nog aldrig få besök av E.T. eller ens få höra hans radiosignaler.