Annons

Forskare och allmänhet överens

Till skillnad från vad man kunde förvänta sig har forskare inte större förväntningar på forskningen än folk i allmänhet.

Annons

Att undersöka allmänhetens attityder till forskning har blivit allt vanligare. Nu har Föreningen Vetenskap & Allmänhet tagit ytterligare ett steg och studerat forskares syn på forskning. Ett av de mer slående resultaten är hur lika man bedömer vetenskapens möjligheter att inom tio år bidra till att lösa samhälleliga problem (bilden).

Att bota vissa allvarliga sjukdomar och att höja trafiksäkerheten bedöms av både forskare och allmänhet som mycket troligare än att bromsa klimatförändringar och minska världssvälten.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.