Annons

Könsceller på konstgjord väg

Ett japanskt forskarlag har nu för första gången lyckats tillverka spermier i laboratorium.

Annons

Publicerad:

2004-01-01

De utgick från embryonala stamceller, så kallade ES-celler, från möss. Men ännu vet man inte om dessa konstgjorda spermier kan befrukta ägg, meddelar den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS.

I motsats till andra celler kan ES-celler utvecklas till kroppens alla olika celltyper och organ. Sedan några år tillbaka undersöker forskare över hela världen möjligheterna att använda denna typ av celler inom medicinen för att ersätta angripen eller illa fungerande vävnad. Det lyckade försöket med spermierna är kanske ett första steg mot en metod att hjälpa sterila män.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Till om det är möjligt att tillverka spermier eller ägg för den delen som kan skapa liv. Undrar vad det är man skapat. Men det får fortsatt forskning visa. Mycket spännande.