Annons

Var tolfte i partiet

Kinas kommunistiska parti har i år fått 700 000 universitetsstuderande som nya medlemmar, vilket innebär att 8 procent av landets studenter nu är medlemmar i KKP, en rekordsiffra att jämföra med knappt 1 procent i början av 1990-talet.

Annons

Publicerad:

2004-01-01

Att bli medlem tar två år och inbegriper nomineringsförfarande, uppsatsförfattande och intervjuer. På vissa campus har över 90 procent ansökt om medlemskap."Det underlättar för en students utveckling att vara med i partiet, särskilt för en karriär i offentlig sektor", säger Teng Jimeng vid Pekings universitet för utrikes studier till The Chronicle of Higher Education.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.