Annons

Ytterligare problem

Författare: 

Problem 3 (Alcuin, Problem 39: De quodam emptore in oriente - En orientalisk köpman)

En österländsk man önskar köpa 100 stycken blandade kreatur för 100 soldi (föregångare till den engelska shillingen). Till sin betjänt ger han order om att betala 5 soldi för en kamel, 1 soldi för en åsna och 1 soldi för 20 får. Hur många kameler, åsnor och får köpte han?

Problem 4 (Fibonacci)

Hur kan man köpa 30 fåglar för 30 mynt om en rapphöna kostar 3 mynt, en duva kostar 2 mynt och för ett mynt kan man få 2 sparvar?

Problem 5 (Mahavira)

Duvor kostar 3 mynt för fem stycken, tranor kostar 5 mynt för sju, svanar 7 mynt för nio och påfåglar kostar 9 mynt för tre. På Prinsens begäran skickades en man för att införskaffa 100 fåglar för 100 mynt. Hur mycket kostade var och en av fågelsorterna? Fåglarna måste köpas i buntar, det går inte att köpa bara en eller två påfåglar utan endast 3 eller 6 eller 9 och så vidare.

Problem 6

Efter att på en bar ha druckit samma sort öl som kostade 5 euro och 35 cent betalade var och en av oss 10 euro och fick från kyparen resten i mynt om 1 euro, 10 cent och 1 cent. Var och en av oss fick 42 mynt tillbaka men inte två uppsättningar var lika. Om vi hade varit fler så hade kyparen inte lyckats med detta. Hur många var vi på baren?

Problem 7

Vencerer från Atlantis har dubbelt så många huvuden som derponer. Derponer har tre ben var. Jag såg några vencerer och några derponer på en äng vid Den Stora Vulkanen. Jag har räknat ihop 23 huvuden och 134 ben. Hur många ben har en vencer?

Problem 8 (Liz Allen)

Företagets anställda är indelade i tre kategorier och i var och en av kategorierna är lönen 5 pund, 3,75 pund samt 1,35 pund per timme. Nio personer har under ett arbetspass (i hela antal timmar) tillsammans tjänat 336,6 pund. Hur långt var arbetspasset?

Problem 9: 100 fjäderfän

Den äldsta kända boken där den här typen av problem förekommer är i det kinesiska manuskriptet Zhang Qiujian suanjing (Zhang Qiujians matematiska manual) från omkring år 460. Där står: En tupp kostar 5 gian, en höna kostar 3 gian och för en gian kan man köpa 3 kycklingar. För 100 gian köper en man 100 fåglar. Hur många tuppar, hönor och kycklingar köpte han?