Annons

Blir jorden allt större?

Kanske något, men i så fall växer den mycket långsamt, visar studier hittills.

Författare: 

Publicerad:

2004-01-01

Fråga:

Jag undrar om jordens area och volym ökar med tiden? Det ramlar ju hela tiden ner material från rymden som bygger på jorden. Allt som arkeologerna hittar finns ju som regel några meter ner i marken.

Svar:

Frågan är intressant. Under det senaste århundradet har forskare haft olika idéer om att jorden expanderar. Ett antagande är exempelvis att världsalltets expansion kunde leda till att även vår planet expanderar. För att ta reda på hur det förhåller sig har geofysiker försökt uppskatta om jordens radie har förändrats. Bland annat har de studerat fossil magnetism från de senaste 400 miljoner åren. Fossil magnetism är permanent magnetisering i bergarter, som "frös fast" när bergarterna bildades och utgör minnen från tider då magnetfältet har haft andra riktningar. Resultaten visar att jordradien inte ökar med mer än högst en tiondels, och kanske inte mer än ett par hundradels millimeter per år.

En annan aspekt på frågan är att jordytan ständigt tillförs nytt material från rymden. Mängden rymdstoft som i dag singlar ner på jorden uppgår till 3 miljoner kilo per år. Utspritt över hela jordens yta blir detta försvinnande litet. Så det behövs 250 miljoner år för att bilda ett millimetertjockt lager.

Som regel hittas arkeologiska föremål i jordens ytliga lager, förutsatt att platsen inte har råkat ut för exempelvis jordskred, nedfall av vulkanisk aska och översvämningar. I stadsbebyggelse ligger fynden ofta under tjockare lager av främst organiskt material som härrör från mänsklig aktivitet.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

2

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Det är inte bara material från rymden som bygger på jorden.En människa blir till av (nästan) ingen materia men består efter sin död av en mycket större mängd materia. Detta borde väl också påverka storleken på jorden?

jo, men den massan tas indirekt ur luften och marken på jorden, dvs ingen ny massa tillförs, befintlig massa omfördelas bara.

Lägg till kommentar