Annons

Återkoppling: Hur många voro de?

Problemet på baksidan av förra numret ledde till att Marianne och Gunnar slog upp en gammal exempelsamling.

Annons

Publicerad:

2004-03-01

Problemet med "100 fjäderfän" gav litet nyttig hjärngymnastik. Här är ett liknande problem vi råkade se i en gammal exempelsamling. Vad lärde man sig egentligen i skolan? Visst, att lösa linjära, diofantiska ekvationer. Men "talen" förmedlade ju också tidens världsbild och samhällssyn.

Vårterminen 1897 gavs i studentskrivningen på reallinjen följande exempel: Till 20 arbetare utbetalades 240 kronor. Hvarje karl fick 30 kronor, hvarje kvinna 12 kronor och hvarje barn 8 kronor. Hur många voro de af vardera slaget?

Man får väl anta att abiturienterna funderade mer på hur ekvationssystemen skulle ställas upp och lösas och kanske mindre på frågan om rättvisa löner eller lämpligheten av barnarbete.

(Rätt svar är: 2 män, 9 kvinnor och 9 barn.)

Ytterligare problem

2004-01-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.